• «Star Wars: The Last Jedi» ble sett av nesten 30.000 i Stavanger og Sandnes. Men kinobesøket gikk ned med 12 prosent i fjor, noe som er mer enn landsgjennomsnittet. Jonathan Olley
    Galleri

Mindre besøk, mindre overskudd - men kino er fremdeles god butikk

ØKONOMI: Kinoen leverte et overskudd på 8,5 millioner i fjor, lavere enn årene før. Besøket går mer ned enn i resten av landet, og det er langt mellom de norske toppfilmene.