• Randi Tytingvåg, Dag Sindre Vagle og Erlend Egeberg Aasland synger for de frammøtte i garasjen. I tillegg til konsert fikk de frammøtte kringle, kaffi, twist og muligheten til å kjøpe plater. Fredrik Refvem

Garasjesalg hos Tytingvåg sine

MUSIKK: Platebutikkene er borte, men det finnes fremdeles platekjøpere. Randi Tytingvåg åpnet like godt et garasjesalg, med konsert og kringle, for å møte etterspørselen.