Historisk jubileumsgudstjeneste på «landsmaal»

Som en del av feiringen av Peter Hognestad sendte Aftenbladet direkte en gudstjeneste der nynorskpioneren Peter Hognestads liturgi og salmer står i sentrum.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Peter Hognestad (1866–1931) fra Time arbeidet for folkelig kristenliv og kristelig folkeliv. Hognestad var prest med en særlig interessen for språk og formidling. I sitt virke la han vekt på å formidle kristendommen slik at vanlige norske mennesker kunne forstå den. For Hognestad innebar dette at han valgte landsmålet, og i dag regnes han som en pioner på feltet. Den første norske kirkeliturgien på «landsmaal» har hans signatur.

I tillegg til liturgien var han engasjert i arbeidet med å få oversatt kirketekster til et språk folk kunne kjenne seg igjen i. Han sluttførte og utgav oversettelse av de bibelske salmer på nynorsk (1904) og oversatte til nynorsk Tekstbok og altarbok for den norske kyrkja (1908), samt stod sentralt i arbeidet med Bibelen på nynorsk (1921) og Nynorsk salmebok (1925). 1916 ble han utnevnt til biskop i Bergen.

Peter Hognestad ville ha et kirkespråk som folk forsto og kunne ta del i. Nå er det 150 år siden han ble født, noe som feires med en gudstjeneste i hans ånd.

LES OGSÅ:

Les også

Brør under brynja – Arne Garborg og Peter Hognestad

Feiring på Jæren

Denne helgen vil Garborgsenteret i samarbeid med flere andre markere at det er 150 år siden Hognestad ble født. Lørdag og søndag er det tre arrangementer. Lørdag presenterer forfatter Per Halse sin biografien om Peter Hognestad. Samme kveld er det festmiddag hos jærkokken Heine Grov.

Søndag 13. november blir det jubileumsgudstjeneste i Time kyrkje. Her skal det meste skje i Peter Hognestads ånd. Store deler av liturgien er Hognestads «landsmaal»-liturgi og en reke av salmene han oversatte blir brukt, blant andre «Det hev ei rose sprunge», «Fager kveldssol smiler» og «Lei, milde ljos».

På gudstjenesten deltar også biograf Per Halse, direktør ved nynorsk kultursentrum Ottar Grepstad og flere musikere.

Time kyrkje

Ny salme

Den historietunge gudstjenesten har også et flunka nytt innslag. Sogneprest Stein Ødegård har skrevet en ny salme som blir urframført i Time kyrkje denne formiddagen. «Ansikt til ansikt» har - selvsagt - tekst på nynorsk. Melodien er laget av Mons Ledvin Takle.

– Jeg har vært klar over Hognestads betydning, men det er dette jubileumsåret som har gitt et større innblikk i hvor stor betydning han har hatt. Det mest sentrale er at han var en sterk og klar pådriver for å få et nynorsk kirkespråk i bruk både i liturgi, bibel og samlebok, sier Ødegård.

Soknepresten har selv blitt inspirert av Jæren til å skrive.

– Etter at jeg kom tilbake til Jæren, oppdaget jeg et poetisk språk som jeg har tatt i bruk, blant annet salmer. Språk som en identitetskaper var en fanesak for Hognestad, og jeg deler hans tanker om at det er svært viktig. For kriken gjelder det språket i salmer, i bønn og i liturgi. Dette er mitt lille bidrag.

Ødegård ser fram til gudstjenesten og den praktiske anvendelsen av Hognestads arbeid.

– Språket vi i dag bruker skiller seg egentlig overraskende lite fra det Hognestad brukte. På hundre år har det naturligvis skjedd en god del med ordformer, skrivemåte og anvendelse av språket, men forunderlig mye av det Hognestad skrev har holdt seg veldig godt.

Følg på nettet

Gudstjenesten kan interesserte også følge på Aftenbladet.no, som sender lyd og bilde direkte fra Time kyrkje.

– Dette var en litt «ut av boksen»-tanke som vi ble med på. Hognestad var en en viktig mann i kirkesammenheng og for språk i Norge. Salmene han oversatte er mye i bruk, og hans tanker rundt formidling har vært viktige, ikke minst i kirken. Direktesending av gudstjenester blir ikke noe fast innslag på Aftenbladet.no, men dette var en god anledning for oss til å være med på en viktig markering, sier sjefredaktør Lars Helle.

Publisert: