Syklende rumper til 700.000 kroner

«Seter søker rumper», sto det i en annonse i Aftenbladet i april2000. 19 rumper meldte seg til sykkelprosjektet Pes. Hver rumpekostet 36.800 kroner.