Steiner- skulen er i gang

Endeleg kan leiinga for Steinerskulen på Jæren konsentrera seg om å byggja opp skulen. No er dei i gang. Bernhard Fabjan er godkjent som lærar.