Øvelse i HV

Hvis du ser lysraketter over nattehimmelen eller hører skudd i det fjerne, er det nok bare Heimevernet i Ryfylke som har øvelse. Det opprettes dessuten kontrollposter ved veiakser. Sjøl om målet er at publikum i minst mulig skal få ulemper, risikerer også sivile trafikanter å bli stanset.