45.000 venter på Vestlandet

Sykehuskøene er blitt litt kortere sammenlignet med i fjor, men fremdeles venter 45.000 pasienter på behandling ved sykehus på Vestlandet.