Legger ned skole- administrasjonen

Suldal er i ferd med å ta konsekvenser av at kommunen er i ferd med å gå fra å være veldig rik til bare rik.