Vågen full av skrot

Vågen i Stavanger er ikke særlig god på bunnen.