Verge for andre gang

Liv Foss skal være hjelpeverge for en av de 15 mindreårige guttene som bor på Dale mottakssenter. Hun er en engasjert verge. Men noen unge asylsøkere knapt vet hvem hjelpevergen er.