- Bare havnefusjon aktuelt

— Det vil være umulig å la Sandnes få en annen inngangsbillett ihavnesamarbeidet enn de andre kommunene i regionen, sier Leif JohanSevland.