- Ikke straffbart å feilsortere

Høyesterettsadvokat Atle Helljesen mener folk ikke kan straffes med bot hvis de gjør feil når de kildesorterer avfall.