Normale regnskaper i selskapene

Tom Sunde eier to stillas— og byggeselskaper i Stavanger, men bare det ene er aktivt.