Mandag blir Fina-stasjonen historie

Husker du den gamle Fina-stasjonen på Reevegen på Bryne?