Bergsaker+Sund=sant

Fredag klokka 11:30 vart protokollen underteikna: Roald G.Bergsaker (H) frå Sandnes held fram som fylkesordførar med Eirin K.Sund (Ap) frå Gjesdal som varaordførar.