Vil ha full fres på Kylles

Bonde Kjetil Tjessem ønskjer å satsa på ei litt uvanleg tilleggsnæring: Motorcross.