- Ryfast åpnes før utgangen av 2008

Ryfylkes bomsjef Arne Kleppa tror Ryfast ferdigstilles innen fem år.