Ja til Hå-modellen på Ogna

Det blir sykkelsti etter Hå-modellen langs RV 44 ved golfbanen på Ogna, sjølv om utbyggjarane opprinneleg vart pålagt å syta for at gangvegen var på plass før golfbanen vart teken i bruk.