Plan for å styre kjøpesentrene

Hvordan skal bydelssentrene i Sandnes utvikle seg i årene framover? Hvor og hvordan skal kjøpesentre vokse fram?