De ansatte forhandler om kjøp av Rosenberg

Gjennom selskapet Rosenberg Investering forhandler de ansatte om å overta Rosenberg fra Aker Kværner. — Vi tror på en avklaring før jul, sier klubbleder Einar Risa.