Velgeren har større makt enn før

Trodde du at din makt som velger er innskrenket ved forbudet mot åstryke kandidater? Feil. Muligheten til å påvirke er større ennfør.