Flyktningar og buss for unge i siste runde

Ap-toppen i Time vil ha fleire bussar til bygdene. Frp-toppen vil ha mellombels flyktningestopp.