Ulykkesvei skal bli bedre sikret

De siste 10 årene er det registrert 29 trafikkulykker på E39 mellom Smiene på Tasta og Dusavik. Om få år skal den farlige strekningen utbedres.