Må vi ha fylkeskommunen?

Den 15. september i år foregår det to valg: Kommunevalg ogfylkestingvalg. Undersøkelser viser at folk flest vet lite omfylkeskommunen og hva den gjør.