Ansatte betaler for plass de ikke får

Hjelpepleier Sissel Bøthun må møte 40 minutter før arbeidstid for å finne ledig parkeringsplass ved Sentralsjukehuset.