Søndagsmiddag fra fredag

På Bjergsted aldershjem har beboerne fått fiskekaker og fiskegrateng til søndagsmiddag etter nyttår, middag som er laget og levert på fredagen.