Flere trygdeavslag for uføre

I fjor fikk over 600 rogalendinger avslag på sine uføresøknader. Det er betydelig flere enn tidligere.