Skal kartlegge basehopp-kostnader

Hvor mye koster egentlig redningsaksjonene etter basehopp dennorske stat. Dette spørsmålet vil nå Justisdepartementet ha svarpå. Derfor vil alle politimestrene i landet få et brev derdepartementet ber om en oversikt over slike redningsaksjoner.