Klepp i både minus og pluss

Mens Statistisk sentralbyrå kom ut med negativt brutto driftsresultat for Klepp kommune i 1999, rapporterte både kommunen selv og Fylkesmannen om plusstall.