Gjesdal vil busetja 10 pluss 10

Rådmannen går inn for at Gjesdal tar imot nokre færre flyktningar neste år enn Utlendingsdirektoratet (UDI) har bedt om.