Slik kan fylket bli samlet

Vegsjef Tor Geir Espedal legger nå fram flere forslag til kryssingover Boknafjorden og Gandsfjorden. Prislapp: Inntil 6 milliarderkroner.