- Selvstyre utern særlig betydning

Stavanger har i halvannet år prøvd ut ordningen som skulle gi økt lokalt selvstyre. Mer et «make up»-tiltak enn et reelt forsøk, sier Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland.