Ingen ekstra barnehage-tiltak

Time mangler 181 barnehageplasser fra høsten av. Men flertallet i Time formannskap vil ikke fremskynde byggingen av ny barnehage.