Aftenbladet vurderer å flytte til Sandnes

Det er ikke sikkert Aftenbladet blir værende i sentrum i framtiden.Bedriften arbeider nå med byggeplaner i sentrum og på Forus som tilsammen kan gi over 60.000 nye kvadratmeter arealer.