Store kloakker kobles til først

Enkelthus og mindre boligfelt vil bli koblet til det nye sentralrenseanlegget for kloakk seinere enn de store, kommunale ledningene.