Aksjon for fri ferdsel på Sele

40 mennesker var i går kveld samlet for å stifte Aksjonskomité for fri ferdsel på Sele— og Borestranden. - Vi vil jobbe for å sikre allmennhetens rett til fri ferdsel langs Sele og Borestranden, sier initiativtaker Thor Arne Thorkelsen.