Mens vi venter på jul

Flere tusen samlet seg rundt juletreet på Domkirkeplassen for åinnlede ventetiden fram mot jul.