- Vi må ta vare på industrihistorien

Den majestetiske spinneri— og trikotasjefabrikken fra 1905 ved Figgjoelva er «det største og mest monumentale industribygg fra eldre tid som står i Sandnes», ifølge Sandnes' kulturminnevernplan.