- Firkanta og spinngale!

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) oppfordrar trygdekontora til å veraromslege i saker som gjeld uføretrygda og politisk godtgjersle.