Styreleder har tillit til Tjemsland

Leger ber styret vurdere om Erik Tjemsland fortsatt egner seg somadministrerende direktør. Styreleder i Helse Stavanger, SteinarOlsen, sier at han har full tillit til Erik Tjemsland.