Sevland ser mange muligheter

— Fortsatt har kommunene handlingsrom, det gjelder om å utnytte det, er Stavanger-ordførerens hovedpoeng i lokaldemokrati-debatten. Leif Johan Sevland (H) mener ordførere som klager og syter ødelegger for egne kommuner.