Kaos på Sele

Dette var dagen for den store våroppryddingen: Så mange ville innpå bossplassen på Sele lørdag at køen sneglet seg helt ut påriksvei 510.