- Har tomter, mangler vann

Det finnes 75 tomter på Høle. Snart kan de få enda et nytt byggefelt. Flaskehalsen er likevel vanntilførselen til bygda.