Tjemsland trekker endringsoppsigelsene

Alle fast ansatte i Helse Stavanger som har mottattendringsoppsigelser vil allikevel beholde samme ansettelsesforholdetter 1. april neste år.