Fra jobbklubb til fast jobb

De er enige om at «jobbklubb» på forhånd lød litt negativt. Men den skaffet på få dager tre arbeidsledige kvinner en ny, utfordrende arbeidsplass.