Leger sier fra seg oppgaver

Den kraftige nei-vinden mot administrative funksjoner ved ortopedisk kirurgisk klinikk ved Sentralsjukehuset øker i styrke.