Riksantikvaren uenig med kommunen om «Riskafjord II»

RISKA: Mandag sa kulturpolitikerne i Sandnes nei til å gi Riskafjord AS om lag 450.000 kroner i støtte til restaurering og vedlikehold av «Riskafjord II». Utvalget og kultursjef Ole Berge etterlyser en langsiktig plan for arbeidet med båten som er blant de eldste jernbåtene som fortsatt er i drift i saltvann.