Ikke bare ompa-ompa

Hver for seg sliter de med å skaffe nok musikanter. Sammen er Elim Brass og Stangeland skolekorps dynamitt.