Grønhaug ble oversett i 1994

Allerede i 1994 fikk Stavanger trygdekontor vite at det fantes bandagist-regninger som det ikke var mulig å kontrollere.