Riskafjord uten støtte

Kulturpolitikerne ønsker å støtte restaurering av M/S «Riskafjord II», ikke vedlikehold.